ประกาศ

Announcement
KMUTT-Logo

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษาที่ 1/2559

[บัณฑิตศึกษา 1/2559] ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษาที่ 1/2559 [ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ] Graduate

kmutt-bangmod-mr.natapob rakyong

สำนักหอสมุดจัดทำโครงการ “บันทึกวีดิทัศน์การเรียนการสอน (Media Capturing Services)”

สำนักหอสมุดจัดทำโครงการ “บันทึกวีดิทัศน์การเรียนการสอน (Media Capturing Services)” กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ประจำภาควิชา/อาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ มจธ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1/2559

kmutt-bangmod-miss nipa pongsai

ประกาศ เวลาเปิดให้บริการของสำนักหอสมุดช่วงการสอบปลายภาคการศึกษา / Announcement Opening Hours of Library during final exam

ประกาศ เวลาเปิดให้บริการของสำนักหอสมุดช่วงการสอบปลายภาคการศึกษา / Announcement Opening Hours of Library during final

KMUTT-Logo

สำนักหอสมุด จัดอบรมเรียนรู้สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี เดือนพฤษภาคม 2559

สำนักหอสมุด จัดอบรมเรียนรู้สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี เดือนพฤษภาคม 2559 ด้วยสำนักหอสมุดกำหนดจัดอบรม การเรียนรู้สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ในเดือนพฤษภาคม 2559 ณ ห้อง

ข่าว

NEWS
ingeneva

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ และคณะ ได้รับรางวัลจาก The 44th International Exhibition of Inventions of Geneva

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ และคณะ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Prize จากสาธารณรัฐเกาหลี

ดร.กฤษณพงศ์ 2b-seem

รับฟังบรรยาย เรื่อง “พลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ในโลกปัจจุบันและอนาคต”

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง “พลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ในโลกปัจจุบันและอนาคต” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ในวันอังคารที่ 26 เมษายน

3

Joint Seminar ระหว่าง The University of Tokyo และ KMUTT

รศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม เข้าร่วม Joint Seminar ระหว่าง The University of Tokyo

1

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ นำเสนอผลงานทางด้านนวัตกรรม

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ นำเสนอผลงานทางด้านนวัตกรรม ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (Stronger SMEs) ในวันที่ 2 มีนาคม 2559

arto 13

ขอเชิญเข้าฟัง “ทำไมคณะพลังงาน จึงมีสิ่งแวดล้อมและวัสดุ?”

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังคำตอบจากปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งคณะพลังงานฯ โดย ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม

Untitled

JOB FAIR 2016 (12-14 Feb. 2016 at Siam paragon)

ด้วยหอการค้าญี่ปุ่นฯ จะจัด งาน Job Fair 2016 ณ สยามพารากอน ในวันที่ 12-14กุมภาพันธ์นี้

arto 11

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านร่วมกิจกรรมการรับสมัครงาน (Job fair)

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านร่วมกิจกรรมการรับสมัครงานหรือแสดงสินค้า (Job fair) ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 วยมหาวิทยาลัยจะจัดโครงการ KMUTT Homecomnig

กิจกรรม

Activities
Life Cycle

พลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ เกี่ยวข้องกับทุกคนยังไง ?

ทำไมต้อง MEE ในการผลิต อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ จะต้องเริ่มต้นมาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ (Raw Materials) จากนั้นก็ต้อง ใช้ไฟฟ้า

12957497_980081962041181_6004492845536204953_o

โครงการ MEE

พลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ เกี่ยวข้องกับทุกคนยังไง? https://sites.google.com/site/2bseem/home   <meta http-equiv=”X-Frame-Options” content=”DENY” />

2

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ นำ นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมบริษัท ThaiBenkan

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ นำ นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมบริษัท ThaiBenkan ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ในการนี้

arto 13

ขอเชิญเข้าฟัง “ทำไมคณะพลังงาน จึงมีสิ่งแวดล้อมและวัสดุ?”

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังคำตอบจากปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งคณะพลังงานฯ โดย ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม

DSCF6648

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานฯ จัดบรรยายเรื่อง “Weathering in Concept”

09/12/2015 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องปรีดา

fb_icon_325x325