ตรวจสอบรายชื่อวารสารนานาชาติที่ตีพิมพ์และสามารถใช้ขอจบ ป.เอก ได้
ตามเงื่อนไขของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

 
     
 
     
 
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
...............................................................................................................................................................................