นวัฒกรรมไทยก้าวไกลเป็น1ตอนที่3

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่ 47 ลวดเชื่อมไหลเร็วพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่

แนะนำการศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุ มจธ.โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

HyNAE

Dr.Panya talked about MT

MFMS 2013

วีดีทัศน์แนะนำกลุ่มวิจัย PENTEC