1

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ นำเสนอผลงานทางด้านนวัตกรรม

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ นำเสนอผลงานทางด้านนวัตกรรม ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (Stronger SMEs) ในวันที่ 2 มีนาคม 2559

ในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ. ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมและให้ความสนใจกับผลงานที่นำเสนอ

 

1 2

4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>