โลโก้

การเยี่ยมชมโรงงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การเรียนการสอนวิชา Polymer Processing รหัสวิชา MTT655 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

การเรียนการสอนวิชา Polymer Processing รหัสวิชา MTT655 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  มจธ. โดยรายละเอียดรายวิชาในส่วนภาคปฎิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากภาคทฤษฎี และประสบการณ์จริง เกี่ยวกับเทคโนโลยีเฉพาะในการผลิตภัณฑ์ยาง ผู้เข้าเยี่ยมชมประกอบด้วย คณะอาจารย์ผู้สอน/นักวิจัย และนักศึกษา โดยการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

โรงงานที่ 1: บริษัท S.K. Polymer จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 166 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ โดยเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในยานยนต์ ชิ้นส่วนยางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ยางรองแป้นเบรครถยนต์ บู๊ซยางกันกระแทก บู๊ชยางรองฐานเครื่องซักผ้า แผ่นยางรองสวิทซ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ และปะเก็นยาง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต คือยางธรรมชาติ (Natural rubber) ยาง EPDM, NBR และยางซิลิโคน (Silicone rubber) ด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูปร้อนระบบแรงดัน (Hot compression molding) และกระบวนการฉีดขึ้นรูปเข้าแม่พิมพ์ (Injection molding) นอกจากนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง สามารถเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมจาก website ของบริษัทฯ ที่ http://www.skthai.com/2014/index.php

18117-1 18117-2 18117-3

 

โรงงานแห่งที่ 2 ของภาคการศึกษานี้ ณ บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 4/3 ม.1ถ.บางนาตราด กม.16 สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง สมุทรปราการ ได้เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการฉีดพลาสติกขึ้นรูปเข้าแม่พิมพ์ (Injection molding) และกระบวนการอัดรีดพลาสติกทรงกลวง (Extrusion blow molding) โดยผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ มอเตอร์ไซด์ เครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีที่เฉพาะด้านในกระบวนการผลิต และทำแม่พิมพ์ขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ/พลาสติก และอุปกรณ์จับประกอบชิ้นงาน  กลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานภายในประเทศ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น แผงพลาสติกภายในข้างประตู ชิ้นส่วนท่ออากาศภายในและภายนอก กันโคลนและฐานเบาะรถมอเตอร์ไซด์ นอกจากนี้คณะที่เข้าเยี่ยมชม ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มเติมอีกด้วย สามารถเยี่ยมชมข้อมูล website ของบริษัทฯ ที่ http://www.thaisummit.co.th/th โดยบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมแสดงดังภาพด้านล่าง

2-3 2-1 2-2

 

เข้าเยี่ยมชมโรงงานแห่งที่ 3 ของภาคการศึกษานี้ ณ บริษัท โปลิโฟมแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 356 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการผลิตโฟม Expanded Polystyrene: EPS ในรูปแบบก้อนและแบบแผ่น (Block & sheet) ที่ใช้งานทางด้านต่างๆ ที่มีกระบวนการผลิตตามความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ตามการใช้งาน ดังนี้ ทางด้านอุตสาหกรรม เช่น โฟมรองกันกระแทก โฟมรองขนส่งผลิตภัณฑ์ กันชนรถยนต์ หมวกกันน๊อค ใช้งานทางด้านการเกษตร เช่น กล่องโฟมบรรจุอาหารทะเล แผงปลูกผัก งานด้านโครงสร้าง เช่น วัสดุโฟมรองถนนและรองสะพาน อิฐโฟมฉนวนกันความร้อน และงานด้านตกแต่งและสถาปัตยกรรม ส่วนรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมที่ website ของบริษัทฯ https://polyfoam.co.th/ โดยบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมแสดงดังภาพด้านล่าง

3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6

 

โรงงานแห่งที่ 4 ของภาคการศึกษานี้ ณ บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สถานที่ตั้งโรงงานเลขที่ 999/9 หมู่ 7 ถ.เลียบคลองสุวรรณภูมิ ต.บางปลา อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการผลิตถังไฟเบอร์กลาส หรือถังบรรจุสารเคมี (FRP Tank / Chemical Tank) ที่ใช้ในการบรรจุของเหลวที่เป็นสารเคมี ที่สามารถทนการกัดกร่อนได้ดี มีอายุการใช้งานยาวนาน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีกระบวนการพันเส้นใยด้วยเครื่อง Filament Winding ซึ่งสามารถผลิตถังสารเคมี ได้ตั้งแต่ขนาดเล็กความจุ 1 ลูกบาศก์เมตร ถึงขนาดใหญ่ 500 ลูกบาศก์เมตร ภายใต้มาตรฐาน ASTM ซึ่งผ่านการคำนวณความหนา และความแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม ตามการเลือกใช้ประเภทเรซิ่นให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสารเคมีที่บรรจุในถัง และอุณหภูมิที่ใช้งาน และมีผลิตภัณฑ์อื่นที่บริษัทฯ ทำการผลิต เช่น ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก (Wet Scrubber) พัดลมไฟเบอร์กลาสหรือโบลเวอร์ (FRP Blower) ปล่องอากาศ (FRP Stack) ระบบท่อไฟเบอร์กลาส (FRP Ducting System) แบบทรงกลมและทรงเหลี่ยม ฮูดดูดอากาศแบบต่างๆ เช่น Canopy Hood หรือ Slot Hood และงานเคลือบไฟเบอร์กลาส (FRP Lining) นอกจากนี้ คณะอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชมได้รับความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานระดับสากล ส่วนรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเข้าเยี่ยมชมได้ที่ website ดังนี้ http://www.gencon.co.th/index.php โดยบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมแสดงดังภาพด้านล่าง

4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>