โลโก้

นักศึกษาบัณฑิต สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ เยี่ยมชมโรงงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ วิชา Polymer Processing ประจำปีภาคการศึกษา 1/2560

ภาควิชาสาขาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ พานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ในการเรียนการสอนวิชา Polymer Processing รหัสวิชา MTT655 ภาคการศึกษาที่ 1/2560  โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม และประสบการณ์จริงในการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ทั้งคณะอาจารย์/นักวิจัยและนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมโรงงานในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2560  จำนวน 4 โรงงานดังนี้

Untitled-1

 

 

 โรงงานที่ 1: บริษัท เอส.พี. พลาสติก อินดัสเตรียล จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 36 ซอยประชาอุทิศ 75 ถนน.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โดยเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน เช่น ถังบรรจุน้ำขนาดเล็ก /ใหญ่ ตะกร้าใส่ของ กะละมัง ภายใต้ยี่ห้อตรา “งูเห่า” ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปเข้าแม่พิมพ์ (Injection moulding) ที่ผลิตจากกลุ่มพลาสติกรีไซเคิลชนิด HDPE และ PP เป็นต้น โดยการเข้าเยี่ยมชมได้รับความรู้เกี่ยวกับการแยกเศษขยะพลาสติก การปรับปรุงสมบัติพลาสติกรีไซเคิล กระบวนการเตรียมคอมปาวด์ การทำแม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์ฉีดพลาสติก และกระบวนการฉีดขึ้นรูปถังน้ำพลาสติกขนาดใหญ่ ด้วยเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 1600 ตัน และการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถเยี่ยมชมหาข้อมูลเพิ่มเติมใน website ของบริษัทฯ ที่ http://www.spplastic.co.th

ข่าว-2โรงงานที่ 2: บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ พอลิเมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 700/386 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยเยี่ยมชมกระบวนการผลิตการเตรียมวัตถุดิบในการผลิตเม็ดคอมปาวด์ กระบวนการอัดรีดเม็ดคอมปาวด์ ด้วยกระบวนการอัดรีด (Extrusion) และการทดสอบคุณภาพของเม็ดคอมปาวด์ชนิด Thermoplastic Elastomer (TPE) และ Olefin Elastomer (TPO, TPV) สำหรับผลิตในงานชิ้นงาน Air bag covers ซึ่งเม็ดคอมปาวด์เหล่านี้จะถูกส่งออกไปตามบริษัทต่างๆ เพื่อขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตามรุ่นต่างๆ ในรถยนต์หลากหลายยี่ห้อ สามารถเยี่ยมชมหาข้อมูลเพิ่มเติมใน website ของบริษัทฯ ที่ http://www.mcppthai.com/02index.html

ข่าว3

โรงงานที่ 3: บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 38 ซอยเอกชัย 55 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ โดยเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ซีลยาง โอริง ปะเก็นยาง ยางฝาถังน้ำมัน ยางมือจับรถจักรยานยนต์ ท่อยาง และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ซีลยางฝาเครื่องซักผ้า ขอบยางตู้เย็น และไมโครเวฟ โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต คือ ยางซิลิโคน (Silicone rubber) ยาง EPDM ยางธรรมชาติ (Natural rubber) และเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปเข้าแม่พิมพ์ (Injection molding) กระบวนการอัดขึ้นรูป (Compression molding) และกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป (Extrusion molding) สามารถเยี่ยมชมหาข้อมูลเพิ่มเติมใน website ของบริษัทฯ ที่ http://www.technic.co.th/

 

ข่าว-4

โรงงานที่ 4: บริษัท พี.พี. แพคเกจจิ้ง จำกัด สถานที่ตั้งเลขที่ 50/6 หมู่ 12 ถนนพุทธมลฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุอาหาร และผลิตภัณฑ์โฟมสำหรับใส่อาหาร เช่น กล่องโฟม ถ้วย ถาด จาน ด้วยกระบวนการอัดรีดแผ่นโฟมพลาสติก (Foam extrusion) กระบวนการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มสูญญากาศด้วยความร้อน (Vacuum Thermoforming) กระบวนการผสมและผลิตแผ่นฟิล์มด้วยเทคนิค Co-extrusion และผลิต ช้อน ส้อม และมีดพลาสติก ด้วยกระบวนการ Injection molding โดยวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงาน คือ Polystylene foam, Polypropylene, PET และแผ่นฟิล์ม Polylactic acid; PLA โดยโรงงานสามารถรีไซเคิลโฟมกลับมาเป็นเม็ดพลาสติก เพื่อนำมาใช้งานใหม่ได้ สามารถเยี่ยมชมหาข้อมูลเพิ่มเติมใน website ของบริษัทฯ ที่ http://www.pp.co.th/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>