ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก

kmutt++

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก

 

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)

(สายวิชาฯได้รับการจัดสรรทุน ป.เอก มากกว่า 30 ทุน ผู้สนใจที่ผ่านเงื่อนไขสามารถติดต่อกับสายวิชาฯได้โดยตรง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จัดตั้งทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (Petchra Pra Jom Klao Scholarship) เพื่อจูงใจให้นักศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาในระดับปริญญาเอกและเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของคณาจารย์   หรือกลุ่มวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่สูง  เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฎิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ   โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษา

โครงการ “ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต”

ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561 (เริ่มเรียน มกราคม 2562)

 

 

4370for_social

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>