ดร.กฤษณพงศ์ 2b-seem

รับฟังบรรยาย เรื่อง “พลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ในโลกปัจจุบันและอนาคต”

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง “พลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ในโลกปัจจุบันและอนาคต”
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>