ประกาศ

Announcement
PRMTT

ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 (เริ่มเรียนสิงหาคม 2561)

ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 (เริ่มเรียนสิงหาคม 2561) admissionSchedule สมัครผ่านเว็บไซต์  http://admission.kmutt.ac.th/ ติดต่อ

kmutt++

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก

  ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต  (สายวิชาฯได้รับการจัดสรรทุน ป.เอก มากกว่า 30 ทุน ผู้สนใจที่ผ่านเงื่อนไขสามารถติดต่อกับสายวิชาฯได้โดยตรง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จัดตั้งทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

url

บริการ รถ Safe Ride Night Care

  นักศึกษาท่านใดที่ทำกิจกรรมนักศึกษา หรืออ่านหนังสือ ในเวลากลางคืน ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดให้มีบริการ รถ Safe Ride Night

0446_53210620-04-teeruch

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต

        ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดสรรทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต เพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีศักยภาพและความสามารถ และมีความใฝ่รู้ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ข่าว

NEWS
โลโก้

นักศึกษาบัณฑิต สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ เยี่ยมชมโรงงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ วิชา Polymer Processing ประจำปีภาคการศึกษา 1/2560

ภาควิชาสาขาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ พานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ในการเรียนการสอนวิชา Polymer Processing รหัสวิชา MTT655 ภาคการศึกษาที่ 1/2560  โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม

PRMTT

ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 (เริ่มเรียนสิงหาคม 2561)

ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 (เริ่มเรียนสิงหาคม 2561) admissionSchedule สมัครผ่านเว็บไซต์  http://admission.kmutt.ac.th/ ติดต่อ

บัณฑิต 2558_3007

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นี้    

ดร สิริพร

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไทยแสดงในเวทีนานาชาติ

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ และคณะฯ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ วันที่ 18 พค 2559 ณ

ingeneva

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ และคณะ ได้รับรางวัลจาก The 44th International Exhibition of Inventions of Geneva

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ และคณะ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Prize จากสาธารณรัฐเกาหลี

ดร.กฤษณพงศ์ 2b-seem

รับฟังบรรยาย เรื่อง “พลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ในโลกปัจจุบันและอนาคต”

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง “พลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ในโลกปัจจุบันและอนาคต” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ในวันอังคารที่ 26 เมษายน

3

Joint Seminar ระหว่าง The University of Tokyo และ KMUTT

รศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม เข้าร่วม Joint Seminar ระหว่าง The University of Tokyo

1

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ นำเสนอผลงานทางด้านนวัตกรรม

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ นำเสนอผลงานทางด้านนวัตกรรม ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (Stronger SMEs) ในวันที่ 2 มีนาคม 2559

arto 13

ขอเชิญเข้าฟัง “ทำไมคณะพลังงาน จึงมีสิ่งแวดล้อมและวัสดุ?”

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังคำตอบจากปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งคณะพลังงานฯ โดย ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม

Untitled

JOB FAIR 2016 (12-14 Feb. 2016 at Siam paragon)

ด้วยหอการค้าญี่ปุ่นฯ จะจัด งาน Job Fair 2016 ณ สยามพารากอน ในวันที่ 12-14กุมภาพันธ์นี้

กิจกรรม

Activities
footer

โครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย 2018

  ด้วยโครงการศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC-KMUTT) ได้ทำโครงการ พัฒนาบุคคลากรเพื่อภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย 2018 ได้ร่วมมือกับ The Association for

โลโก้

นักศึกษาบัณฑิต สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ เยี่ยมชมโรงงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ วิชา Polymer Processing ประจำปีภาคการศึกษา 1/2560

ภาควิชาสาขาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ พานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ในการเรียนการสอนวิชา Polymer Processing รหัสวิชา MTT655 ภาคการศึกษาที่ 1/2560  โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม

MWE

นิทรรศการเปิดโลกวัสดุ

Materials World Exhibition Jan 9-10, 2017 @ Science Learning Space

Banner2

Call for Paper

Call for Paper: 14-17 Nov 2017 in Bangkok The 8th

XP2

เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ KMUTT Special Lecture Series

ด้วยสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ  คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ร่วมกับสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร  จะจัดการ บรรยายพิเศษ KMUTT  Special Lecture

XP1

เชิญเข้าร่วม KMUTT Talk ในหัวข้อ “Carbon Fiber Woven Composites: Modeling, Forming and Application”

ด้วยสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ  คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ร่วมกับสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร  จะจัดการ บรรยายพิเศษ KMUTT Talk ในหัวข้อ

Life Cycle

พลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ เกี่ยวข้องกับทุกคนยังไง ?

ทำไมต้อง MEE ในการผลิต อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ จะต้องเริ่มต้นมาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ (Raw Materials) จากนั้นก็ต้อง ใช้ไฟฟ้า

2

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ นำ นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมบริษัท ThaiBenkan

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ นำ นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมบริษัท ThaiBenkan ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ในการนี้

fb_icon_325x325
seemlogo