ประกาศ

Announcement
PRMTT

ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 (เริ่มเรียนสิงหาคม 2562)

วศ.ม.เทคโนโลยีวัสดุ เปิดรับสมัครนักศึกษา 2 กลุ่ม ทั้งในและนอกเวลาราชการ (เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว) ภายใน 30 มิ.ย. 62 ผู้สนใจศึกษาแบบเต็มเวลาสามารถติดต่อรายละเอียดทุนสนับสนุนการศึกษาแบบต่างๆได้ที่

kmutt++

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก

  ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) (สายวิชาฯได้รับการจัดสรรทุน ป.เอก มากกว่า 30 ทุน ผู้สนใจที่ผ่านเงื่อนไขสามารถติดต่อกับสายวิชาฯได้โดยตรง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

logoseem

ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Students)

        สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาในหลายรูปแบบ อาทิเช่น ทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากแหล่งทุนหลากหลาย เช่น วช สกว

0446_53210620-04-teeruch

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต

        ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดสรรทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต เพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีศักยภาพและความสามารถ และมีความใฝ่รู้ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ข่าว

NEWS
logo

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ และคณะ ได้รับรางวัลจาก International Exhibition of Inventions of Geneva

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ และคณะ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง ใน International Exhibition of

kmutt++

Times Higher Education Emerging Economics University Ranking 2018: KMUTT

Most Thai varsities downgraded in new educational listings Released yesterday,

ingeneva

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ และคณะ ได้รับรางวัลจาก The 44th International Exhibition of Inventions of Geneva

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ และคณะ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Prize จากสาธารณรัฐเกาหลี

ดร.กฤษณพงศ์ 2b-seem

รับฟังบรรยาย เรื่อง “พลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ในโลกปัจจุบันและอนาคต”

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง “พลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ในโลกปัจจุบันและอนาคต” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ในวันอังคารที่ 26 เมษายน

3

Joint Seminar ระหว่าง The University of Tokyo และ KMUTT

รศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม เข้าร่วม Joint Seminar ระหว่าง The University of Tokyo

1

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ นำเสนอผลงานทางด้านนวัตกรรม

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ นำเสนอผลงานทางด้านนวัตกรรม ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (Stronger SMEs) ในวันที่ 2 มีนาคม 2559

arto 13

ขอเชิญเข้าฟัง “ทำไมคณะพลังงาน จึงมีสิ่งแวดล้อมและวัสดุ?”

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังคำตอบจากปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งคณะพลังงานฯ โดย ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม

Untitled

JOB FAIR 2016 (12-14 Feb. 2016 at Siam paragon)

ด้วยหอการค้าญี่ปุ่นฯ จะจัด งาน Job Fair 2016 ณ สยามพารากอน ในวันที่ 12-14กุมภาพันธ์นี้

arto 11

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านร่วมกิจกรรมการรับสมัครงาน (Job fair)

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านร่วมกิจกรรมการรับสมัครงานหรือแสดงสินค้า (Job fair) ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 วยมหาวิทยาลัยจะจัดโครงการ KMUTT Homecomnig

กิจกรรม

Activities
60-1

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 2560

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นี้    

โลโก้

การเยี่ยมชมโรงงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การเรียนการสอนวิชา Polymer Processing รหัสวิชา MTT655 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

การเรียนการสอนวิชา Polymer Processing รหัสวิชา MTT655 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 

siriporn2

คณะนักวิจัย มจธ. เข้ารับประกาศนียบัตรเกียรติคุณจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณะนักวิจัย มจธ. เข้ารับประกาศนียบัตรเกียรติคุณจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะนักวิจัย มจธ. เข้ารับประกาศนียบัตรเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยได้รับเกียรติจาก

siriporn

มจธ. ร่วมผนึกพลังเครือข่าย เปิดมิติใหม่ พลิกโฉม SME ไทย ยุค 4.0 ในงาน SME Transform

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จัดงาน SME Transform # พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ

IMG_9276

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นี้    

footer

โครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย 2018

  ด้วยโครงการศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC-KMUTT) ได้ทำโครงการ พัฒนาบุคคลากรเพื่อภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย 2018 ได้ร่วมมือกับ The Association for

โลโก้

นักศึกษาบัณฑิต สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ เยี่ยมชมโรงงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ วิชา Polymer Processing ประจำปีภาคการศึกษา 1/2560

ภาควิชาสาขาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ พานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ในการเรียนการสอนวิชา Polymer Processing รหัสวิชา MTT655 ภาคการศึกษาที่ 1/2560  โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม

MWE

นิทรรศการเปิดโลกวัสดุ

Materials World Exhibition Jan 9-10, 2017 @ Science Learning Space

Banner2

Call for Paper

Call for Paper: 14-17 Nov 2017 in Bangkok The 8th

fb_icon_325x325
seemlogo